Par ELME MESSER GAAS

ELME MESSER GAAS ražo un pārdod rūpnieciskās, medicīniskās, pārtikas un speciālās gāzes, kā arī visas iespējamās, ar gāzu pielietojumu saistītās iekārtas. Starp uzņēmuma pamatproduktiem var nosaukt skābekli, slāpekli, argonu, oglekļa dioksīdu, acetilēnu, ūdeņradi, heliju un propānu. Pirmo gaisa sadalīšanas rūpnīcu Baltijā (Latvijā, Liepājā - ELME MESSER METALURGS) uzcēla un palaida tieši mūsu kompānija un nu jau 10 gadus skābeklis, slāpeklis un argons tiek piegādāts visa Baltijas reģiona patērētajiem.

Pašlaik kompānijā strādā vairāk par 200 cilvēkiem. Izmantojot savu zinātnes un tehnoloģiju potenciālu, uzņēmuma personāls realizējis vairāk nekā 220 investīciju projektus, kas veiksmīgi strādā arī šodien. Uzņēmuma darbinieki, izmantojot MESSER Group vairāk nekā 100 gadu pieredzi un izgudrojumu bāzi izstrādā inovatīvus risinājumus gāzu pielietojumam  metālu apstrādē, naftas pārstrādes un ķīmiskajā rūpniecībā, pārtikas ražošanā un medicīnā.

 ELME MESSER GAAS ir Eiropas Rūpniecisko Gāzu asociācijas biedrs un kopā ar Messer Group aktīvi piedalās tās darbībā.
ELME MESSER GAAS ir Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas biedrs un aktīvi piedalās tās darbībā.
   

 

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu