Vīzija, Misija, Mūsu vērtības

Vīzija

Messer – nozīmīga rūpnieciskā grupa, kura darbojas Eiropas un Ķīnas gāzes tirgū.

Messer – tas ir ģimenes bizness

Kopā ar mūsu partneriem un meitas uzņēmumiem mēs varam izpildīt visas mūsu klientu prasības.

Pateicoties augstāk noradītajam, mūsu klienti un darbinieki izvēlas mūs.

Misija

Mūsu kompānija uzmanību koncentrē uz savas pamatdarbības veidiem, kā arī, balstoties uz savu pieredzi un zināšanām, iekaro jaunus tirgus.

Mēs piedāvājam saviem klientiem plašu preču klāstu, kas ir viens no pieprasītākajiem tirgū. Mūsu kompānija ražo tādas rūpnieciskās gāzes: skābeklis, slāpeklis, ogļskābe, ūdeņradis, hēlijs, aizsarggāzes metināšanai, medicīniskās gāzes, ka arī dažādus gāzu maisījumus. Mēs piedāvājam arī augstas kvalitātes pakalpojumus un mūsdienīgu tehnisko aprīkojumu.

Mūsu tehnoloģiju centros tiek veikti pētījumi gāzu pielietojuma jomā dažādās rūpniecības nozarēs, medicīnā, zinātnē, pārtikas rūpniecībā. Šajos pētījumos aktīvi piedalās arī mūsu klienti.

Mūsu galvenās, klientiem pievilcīgās, īpašības: darbinieku atbildības sajūta, pielāgošanās spēja un ciešais darbs ar klientiem vietējā tirgū.

Pateicoties uzņēmējdarbības talantam, intuīcijai un nepārtrauktajai izaugsmei, mēs kļūstam vēl pievilcīgāki saviem klientiem, tādejādi nodrošinot mūsu kopīgu veiksmi ilgtermiņa perspektīvā.

Drošs finansējums un rentabilitāte garantē mūsu neatkarīgumu un atbalsta dzīves spējīgu augšanu

Mūsu vērtības

Orientācija uz klientu

Mēs apmierinām klientu individuālās vajadzības, tā palīdzot uzlabot klientu preču un pakalpojumu konkurētspēju.

Orientācija uz darbiniekiem

Mēs mācām, attīstām un virzām savus darbiniekus, kuri ir aktīvi, efektīvi un lojāli. Mēs sagaidām no saviem darbiniekiem apķērību un atbildību komandas darbā.

Atbildība

Mēs nopietni attiecamies pret mūsu saistībām darbiniekiem un sabiedrībai:   

  • Drošība: mēs radām apstākļus mūsu darbinieku drošam darbam, ievērojam drošības tehnikas prasības ražošanas procesos, un mūsu produkcijas izplatīšanā.
  • Veselība: mēs uzstādam darba standartus, kas garantē labas veselības un labklājības saglabāšanu katram indivīdam.  
  • Apkārtējā vide: mēs pieliekam visus spēkus un iespējas apkārtējas vides aizsargāšanai  

Korporatīvie pienākumi

Pateicoties atbildīgai mūsu darbinieku resursu un talantu izmantošanai, mēs palielinam mūsu kompānijas potenciālu ilgtermiņa perspektīvā.

Pārākums

Mūsu darbība balstās uz tehnisko pieredzi, inovāciju tehnoloģijām, elastību un spēju ātri pieņemt lēmumus.

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu