CRYOSTOP

Nosēdēs procesi ar savilkumu

Konstruktīvu elementu savienošana pēc iepriekšējas atdzesēšanas. Mašīnbūvē montāža ar termonosēdēšanu  - lietojumprocess. Metāla daļu samazināšana šķidrā slāpeklī padara par iespējamu uzstādīšanu fiksācijas vietā. Pēc temperatūru izlīdzināšanas notiek stingra detaļu fiksācija.

Noplūdu sasaldēšana

Tehnoloģija, kas iegūst popularitāti – tas ir remonta vai maiņas tehnoloģija cauruļvadu sistēmās ar šķidrumiem, ar CRYOSTOP procesa palīdzību. Sasaldētais ar šķidru slāpekli šķidrums aizvāko cauruli un ļauj veikt remontdarbus, neapstādinot visas sistēmas darbību. Arī šī tehnoloģija ļauj veikt ilgstošu sistēmas iztukšošanu un ventilēšanu, cauruļvadu sistēmai ar daudziem atzarojumiem. Remontējamā cauruļvada gabala gali var būt sasaldēti ar šķidro slāpekli vai CO2, un bojāta caurules daļu var nomainīt vai saremontēt.

Inerta vides izveidošanas procesi ugunsdzēšanā,  ugunsgrēku un sprādzienu novēršana

Ugunsdzēšanas sistēmu princips ar inerta gāzēm ir skābekļa līmeņa samazināšana uzdegšanas zonā. Ar speciālu inertu gāzu maisījumu metodi var izmantot arī cilvēku sablīvējumā. Par ugunsdzēšanas aģentu pieņem tādas inerta gāzes kā Argons, Slāpeklis un Ogļskābā gāze un to maisījumi. Tādu metošu priekšrocība ir seku neesamība pēc to izmantošanas atkarībā no ierastiem ugunsdzēšanas līdzekļiem – ūdens vai putas, kas var kaitēt objektam lielākā mērā nekā pats ugunsgrēks. Līdzīgas ugunsdzēsības sistēmas izmanto ugunsdrošības nodrošināšanai tādos objektos kā muzeji un glabātuves, kultūras un ražošanas objekti, elektronisko sistēmu un datoriekārtu glabāšanas telpas, biroji un banku iestādes.

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu