Messer Group īss apraksts

Messer Group – ir viena no vadošajām industriālo gāzes ražošanas un tirdzniecības kompānijām - tā ir aktīva vairāk nekā 30 Eiropas un Āzijas valstīs, kā arī Peru, ar vairāk nekā 60 ražošanas uzņēmumiem. Grupas vadība atrodas Frankfurtē pie Mainas, bet pamata tehnisko funkciju (loģistika, izstrāde, ražošana un pielietojuma tehnoloģijas) pārvalde tiek veikta no Krefeldes. 2008. gadā, aptuveni 4 700 darbinieki Messer vārdā veica tirdzniecību 795 miljonu EUR apmērā.

No acetilēna līdz ksenonam - Messer Group pieder viens no daudzveidīgākiem produktu portfeļiem tirgū – tas sastāv no rūpniecības gāzu ražošanas - tādu kā skābeklis, slāpeklis, argons, ogļskābā gāze, ūdeņradis, hēlijs, metināšanas aizsarggāzes, speciālās gāzes, medicīniskās gāzes un dažādi gāzu maisījumi.

Messer Group pieder mūsdienu pētniecības centri, kuros tiek attīstītas gāzu praktiskās pielietošanas tehnoloģijas dažādos rūpniecības sektoros, pārtikas tehnoloģijās un apkārtējās vides tehnoloģijās, medicīnā, ka arī pētniecībā un zinātnē.

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu