Produktu specifikācijas un drošības lapas

Lejupielādējiet nepieciešamo informāciju:

Fizikālie dati - visa informācija par gāzu fizikālajām īpašībam, balonu marķējumu;

Tehniskā specifikācija - informācija par gāzu sastāvu un komponentu procentuālo attiecību, taras sortimentu dotajai pozīcijai;

Drošības datu lapas - informācija par gāzu ķīmiskām un fizikālām īpašībam, to ietekmi uz organismu un rīcība  ārkārtas situācijās (ELME MESSER GAAS rekomendē!) .

 

Tehniskā specifikācija

Fizikālie dati

Drošības datu lapas

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu