Elektrosaimniecība

Tīrīšana ar sauso ledus var ļaut strādāt tieši skapja iekšienē. Sausais ledus padara procesu par „sauso” 

Tīrīšanas ar sauso ledus priekšrocības:

  • Tauku un citu netīrumu novēršana;
  • Bīstamu šķīdinātāju un otrēju atkritumu likvidēšana;
  • Tīrīšanas līdzekļu pielietošana nav nepieciešama;
  • Avāriju skaita nozīmīga samazināšana, elektrisko rādītāju uzlabošana.

Tīrīšanas piemērs (pirms un pēc):

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu