Jūras transports

Eksistē divi sausā ledus tīrīšanas pielietošanas pamatpunkti  jūras transportā:

  1. Kuģa ārējas korpusa daļas tīrīšana;
  2. Mašīnu nodaļas tilpņu tīrīšana.

Tīrīšana ar sauso ledus neatstāj atkritumus un nepiesārņo apkārtējo vidi. Tas ir alternatīva smilšstrūklas apstrādei un ķīmiskiem šķīdinātajiem.

Kutera ārējas virsmas tīrīšana apskatīt video

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu