Ceļu Drošības Eiropas Harta. European Road Safety Charter.

 

 

Kopš 2008. Gada jūnija kompānija Messer kļuva par Ceļu Drošības Eiropas Hartas aktīvistu grupas biedru. Parakstot Eiropas Hartu, mēs veltījam sevi Eiropas Savienības programmas mērķa atbalstam – divreiz samazināt nāves gadījumus Eiropas ceļos līdz 2010 gadam.

Tāpēc, mēs parakstījām sekojošas saistības:

Messer Group GmbH, ko pārstāv dr.Gans-Džerdom Vinendsom, CFO ņem iniciatīvu īstenot pasākumus kas pārsniedz esošas normatīvu aktu prasības sekojošos momentos:

-       Parakstot Ceļu Drošības Eiropas Hartu, mēs veltam sevi ieguldījumam kopējā mērķī – rūpes par dzīvi. Mūsu uzņēmums tāpēc dod lielu nozīmi drošībai un nodrošina drošu rūpniecisku gāzu pārvadāšanu caur mūsu darbinieku un autovadītāju akurātu uzvedību ceļā. Mērķi, kas pastiprina drošības saprašanu, tikpat svarīgi ka paņēmieni drošības uzlabošanas pasākumi. Mūsu darbības, kas vērstas uz drošības pastiprināšanu Eiropas ceļos, ir mūsu korporatīvas filozofijas daļa.

Šīs saistības tiek plānots īstenot, iesaistot mūsu darbiniekus un partnerus.

Strādājot ar drošību ceļā, pārvadājot kravas mūsu klientiem, mēs cenšamies uzlabot drošības situāciju tajā skaitā arī attiecībā uz mūsu klientiem!

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu