Oglekļa monoksīds

Oglekļa monoksīds (CO) ir svarīgs starpprodukts ķīmiskajā rūpniecībā.

Ir divas oglekļa monoksīda ražošanas metodes:

Oglekli saturošas vides eksotermiskā pārveidošana (daļēja oksidēšana) ar skābekli.

Viegla oglekļa katalītiskā pārveidošana ar tvaiku, t.i. tvaika pārveidošana vai visvienkāršākā gadījumā tvaika – metāna pārveidošana (SMR).

Dažādos procesos izmanto dažādas tīrības oglekļa monoksīdu. Standarta kvalitātes oglekļa monoksīdu izmanto fosgēna un etiķskābes ražošanā.  Augstas tīrības CO tiek izmantots kā testēšanas vai kalibrēšanas gāze sintētisko dimantu ražošanā.

ELME MESSER GAAS piedāvā oglekļa monoksīdu standarta kvalitātē tehniskajai izmantošanai, pildītu balonos vai balonu saišķos.

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu