Medicīna

Skābekļa koncentratoru izmantošana medicīnā

Mūsu klienti izrāda lielu interesi pie skābekļa koncentratoriem. Tāpat kā slimnīcu un stacionāru centralizētas apgādes gadījumā, tā arī pārnesamo variantu personālām vajadzībām. Kas ir skābekļa koncentrators un ar ko tas atšķīrās no standarta apgādes sistēmas ar skābekli...
Skābekļa koncentrators – aparāts kas atdala no apkārtējas vides gaisa skābekli, kas sastāv apmēram 21%, koncentrējot to līdz nepieciešamās koncentrācijas (parasti 95%) un padod sistēmā (slimnīcas cauruļvads vai šļūtene ar pacienta masku). Skābekļa izdale no gaisa notiek ar tādu absorbentu palīdzību kā ciolits, kas zem spiediena ka magnēts pievelk un tur slāpekli. Savukārt „attīrītais” no slāpekļa skābeklis iet sistēmā.
Skābekļa koncentratora priekšrocības salīdzinājumā ar skābekli balonā ar augstu spiedienu:

  • Nav risku, kas ir saistīti ar augstā spiediena taras izmantošanu (sprādziens, hermētiskuma žūšana, uzliesmošana un tā intensifikācija);
  • Neatkarīgums no gāzes kompānijas darbības. Pastāvīgais skābekļa avots elektrības padeves apstākļos – svarīgi reģioniem, kas ir attālumā no skābekļa balonu distribūcijas  centriem (kalnu masīvs, kuģi, lidmašīnas utt.)

Skābekļa koncentratora trūkumi salīdzinājumā ar skābekli augstā spiediena balonā:

  • Nepieciešamība periodiski apkalpot aprīkojumu, liela daudzumu mezglu un detaļu dēļ, kas var izraisīt sabojāšanos.
  • Atkarīgums no enerģijas. Elektrības neesamība – skābekļa neesamība
  • Zema līmeņa mobilitāte, kas ir aprobežota ar akumulatoru

Izmaksu salīdzinājums skābekļa koncentratoram ar izmaksām skābeklim augstā spiediena balonā:

  • Iegādes vērtība (parasti koncentrators ir reizēs dārgāks)
  • Nomas izmaksas (koncentratora noma 10 – 15 reizēs lielāka);
  • 1m3 skābekļa cena (parasti skābeklis koncentratoram ir 7 – 10 reizēs lētāks)

Pēc mūsu aprēķiniem, skābekļa koncentratoru salīdzinājumā ar skābekli augstā spiediena balonā privātpersonai izdevīgāk izmantot ar patēriņu  vairāk par 20 000 litriem mēnesī (ar vidējo padevi 6 litri/ minūtē tas ir 55 stundas mēnesī ar skābekļa koncentrāciju 95%)

Vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties ar mums!

 

 

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu