Šķidrais oglekļa dioksīds

Šķidrais oglekļa dioksīds vai šķidra ogļskābe ir bezkrāsains šķidrums bez smaržas. Parastās temperatūras un spiediena apstākļos oglekļa dioksīds – bezkrāsains, tam piemīt nedaudz skābena garša un smarža. Tās uz 50% ir smagāks par gaisu, tāpēc to var pārliet no vienas tvertnes citā.  

Spiedienam paaugstinoties un atdzēšot oglekļa dioksīds var viegli sašķidrināties un atrodas šķidrā stāvoklī temperatūras no +31 līdz -570C apstākļos (atkarībā no spiediena līmeņa).    Zemāk par –57° С pāriet cietā fāzē (sausais ledus). Spiediens, kas ir nepieciešams sašķidrināšanai, ir atkarīgs no temperatūras:  +21° С tās ir 60bar, bet –18° С tikai 20bar. Šķidrais СО2 tiek glabāts hermētiskās tvertnēs ar atbilstošu spiedienu. Pārejot atmosfērā tā daļa pāriet gāzes fāzē, bet neliels daudzums – „oglekļa sniegā”, pie tam tā temperatūra pazeminās līdz –84° С.

Šķidrā oglekļa dioksīda jaunās pielietošanas nozares:

  • Gāzēto dzērienu izgatavošanai
  • Kā aizsarggāze metināšanai
  • Sausā sniega un sausā ledus ražošanai
  • Kā dzesētājs pārtikas un ķīmiskā rūpniecībā
  • Ugunsdzēšanas sistēmās

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu