Gourmet C / Gourmet N

Pēc savas būtības Gourmet C un Gourmet N – tas šķidrais oglekļa dioksīds un šķidrais slāpeklis, kas ir paredzēti pielietošanai pārtikas rūpniecībā. Tiem tiek pielietotas stingrākas prasības transportēšanai un glabāšanai, ka arī stingrāka kontrole produkta kvalitātei.

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu