Ziņas 2010

23.08.2010 / Kompānija "ELME MESSER L" saņēma GDP atbilstības sertifikātu
GDP (Good Distribution Practices)

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu