30.03.2015 / GOST balonu maiņa Latvijā

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 p.1175 “Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām” un izmaiņām no 2011.gada 28.jūnija izriet:

- balonu uzpilde, kas neatbilst jauna likuma prasībām, un to realizācija ir iespējama tikai līdz 30.03.2015. gadam, bet izmantošana līdz 30.06.2015.

Spēkā stāšanas termiņš ir 31.03.2015!!!
Turpretim, vienlaikus no 31.03.2015 stājās spēkā jauna GĀZES BALONU APGROZĪJUMA KĀRTĪBA!

Uzzināt vairāk
Jaunais likums un jauno gāzes balonu apgrozījuma kārtība, tiek ieviesta, lai uzlabotu drošību gāzes balonu lietošanas jautājumos, nofiksēt īpašnieka atbildību par balona tehnisko stāvokli un iespējamām sekām, kā arī, kontroles noteikšanai gāzes balonu tirdzniecības vietās.

Pilns teksts - GĀZES BALONU APGROZĪJUMA KĀRTĪBA (MK 24.03.2015. noteikumu Nr.138 redakcijā) šeit

Pilns likuma teksts šeit

Likuma grozījuma teksts no 28.06.2011 šeit

Meklē pilnu informāciju

www.balonuapmaina.lv

 

 

 

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu