13.09.2016 / Jaunā juridiskā un pasta adrese

Informējam, ka ELME MESSER L, SIA kompānijai ar 2016. gada 25. augustu ir mainījies juridiskā un pasta adrese.

Jaunā adrese: 

Katlakalna iela 9, Rīga, LV1073

Citi uzņēmuma rekvizīti paliek nemainīgi.

 

Lūdzu turpmāk sastādot rēķinus, pavadzīmes vai jebkāda cita veida dokumentus, noradīt jauno juridisko adresi.

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu