Gaisa sadales princips

Skābekli, slāpekli un argonu saņem no gaisa sadales ceļā. Gaiss no 78% sastāv no slāpekļa, 21% skābekļa un aptuveni 1% argona. To saņemšanas kriogēnā metode tika izstrādāta vairāk par 100 gadiem atpakaļ.

Šodien, komponentu sadalei un attīrīšanai tiek pielietoti arī citi fiziskie metodi:

  • Separacija: ar membrānu palīdzību
  • Adsorbcija: dažādi gaisa komponenti tiek adsorbēti speciālajos materiālos, iet caur tām bez šķēršļiem.

Mūsu gaisa separatorus konstruēja Messer Group speciālisti (pašu izstrādājums) un to pielietojam Liepājā (Latvija) rūpnīcā ELME MESSER METALURGS, kas ir šķidra skābekļa, slāpekļa un argona piegādātājs Baltijas reģionam.

Brošūra ELME MESSER METALURGS/ Veiksmes vēsture

Gaisa saspiešana

Atmosfēras gaiss tiek iepildīts, filtrēts un saspiests ar kompresoru līdz apmērām 6 bar.

Iepriekšēja gaisa atdzesēšana

Lai sadalītu gaisu uz tā komponentiem, nepieciešams to atdzesēt līdz ārkārtēji zemas temperatūras. Pirmais solis, saspiestais gaiss iepriekš tiek atdzesēts ar auksto ūdeni.

Gaisa attīrīšana

Piemaisījumi, tādi ka ūdens tvaiks un ogļskābā gāze tiek izvākti no gaisa ar tā saucamā molekulāra spirta palīdzību.

Gaisa atdzesēšana

Ņemot vērā ka gāzes, no kuriem sastāv gaiss, sašķidrinājās tikai ļoti zemas temperatūras apstākļos, attīrītais gaiss galvenā siltummaiņa tiek atdzesēts līdz apmērām -175C. Atdzesēšana tiek sasniegta ar augstās temperatūras  iekšējo maiņu, kurā aukstās gāzes plūsmas, kas tika saražotas procesā, atdzesē saspiesto gaisu. Ātra spiediena nomešana veicina gaisa turpmāku atdzesēšanu, kā dēļ tās tiek daļēji sašķidrināts. Pēc tam gaiss ir gatavs pielietošanai sadales kolonnā, kur notiek faktiskā gaisa sadale uz komponentiem.

Gaisa sadale

Gaisa sadale uz tīriem skābekli un slāpekli notiek divās kolonās ar vidējo spiedienu un vienā kolonā ar zemo spiedienu. Sadales process ir iespējams pateicoties gaisa komponentu dažādiem viršanas punktiem. Skābeklis pārverošās šķidrumā pie temperatūras – 183C un slāpeklis pie temperatūras – 196C. Nepārtraukta iztvaikošana un kondensēšana, kas ir izraisīti ar intensīvo apmaiņu un augsto temperatūru starp cēlušos tvaiku  un šķidruma nolaišanos, koncentrē tīru slāpekli tās pamatnē. Argons tiek atdalīts papildus kolonās ar papildus pasākumu pielietošanu.

Atlase un uzglabāšana

Gāzveida skābeklis un slāpeklis ienāk cauruļvados transportēšanai gala lietotājam, piemēram metalurģijas uzņēmumam. Šķidrā veidā skābeklis, slāpeklis un argons tiek saglabāti speciālajos rezervuāros un transportēti klientiem ar transporta cisternām.

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu