Specālās gāzes

Speciālu gāzu sortiments iekļauj sevī produktus dažādiem pielietojumiem. ELME MESSER GAAS speciālu gāzu sortiments iekļauj sevī visus produktus no šķidrā hēlija un dažādām gāzēm un tīrām standarta maisījumiem, līdz individuāli pagatavotiem maisījumiem pēc klientu pasūtījuma. Prasības produkcijas kvalitātei ir tikpat augstas un  bezkompromisu, kas to izmantošanas nozares.

Šķidrais hēlijs
Šķidram hēlijam ir viszemākā (apm.4 Kelvini) viršanas temperatūra visu gāzu klāstā. Tāpēc šo kriogēno šķidrumu izmanto kā ideālu dzesēšanas aģentu zemu temperatūru sasniegšanai.  Šķidro hēliju izmanto pārsvarā supravadošu magnētu atdzesēšanai, tādu kā magnēti – rezonanses tomogrāfija (MRT), kodol – magnētu rezonanses (KMR) procesos un dažādos pestījumu izdevumos, tai skaitā arī ar elementāru daļiņu paātrināšanu.

Tīrība
Daudzi procesi zinātnes pētījumos un rūpniecībā prasa gāzes ar ļoti zemu piemaisījuma līmeni un to kontroli.
Pamata produkti īpaši tīru gāzu kategorijā:

·         Argons ar tīrību līdz 99.9999% (6,0)

·         Hēlijs ar tīrību līdz 99.9999% (6,0)

·         Ogļskābā gāze ar tīrību līdz (5,5)

·         Skābeklis ar tīrību līdz 99.9995% (5,5)

·         Slāpeklis ar tīrību līdz 99.9999% (6,0)

·         Ūdeņradis ar tīrību līdz 99.9999% (6,0)

 

Retas gāzes
Retas gāzes vai inertu gāzu maisījumi pārsvarā tiek izmantotas kā gāzes pildvielas lāzera tehnikā. Kriptons ideāli piemērots kā pildviela stikla pakešu ražošanā, paaugstinot siltuma un skaņas izolācijas līmeni.

 • Neons
 • Kriptons
 • Ksenons  

Standarta maisījumi
Daudzas pielietojuma tehnoloģijas, tādas ka lāzeru izmantošana un analītisko iekārtu darbība, banānu kontrolējama nobriešana un ugunsgrēku dzēšana, prasa daudzus gāzes maisījumus ar komponentiem dažādās proporcijās. Mēs piedāvājam plašu noteiktu, standarta, speciālus gāzes maisījumus:

 • Sintētiskais gaiss
 • Hēlijs/ ūdeņraža maisījums
 • Argona/ metāna maisījumi
 • Lāzera maisījumi
 • Bananagas – banānu nobriešanas gāze
 • Gāze ugunsdzēšanai
 • Utt.

Individuālie maisījumi
Mūsu uzņēmums ražo gāzes maisījumus saskaņā ar Jūsu individuālām specifikācijām. Visbiežāk šādus maisījumus izmanto kalibrēšanas procesos ražotnēs vai dažādu analīžu veikšanai. To sastāvā var būt vairākums dažādu komponentu, proporcijās no procentiem līdz dažām daļiņām un miljardu, un protams ar analīžu sertifikātiem.

Laboratoriju gāzes
Laboratoriju gāzes iekļauj sevī kā tīras gāzes tā arī gāzes maisījumus, kā daudzreiz lietojamā  tērauda tarā tā arī vienreizlietojamos balonos.

Speciālās gāzes
Dažādām tehnoloģijām ELME MESSER GAAS piedāvā plašu īpaši tīru gāzu klāstu:

Ogļūdeņraži

 • Acetilēns
 • Butāns
 • Etilēns
 • Metāns
 • Propāns
 • Propilēns
 • Utt.

Oglekļa oksīds

Neorganiskās gāzes

 • Amonjaks
 • Hlors
 • Slāpekļa oksīds
 • Sērgāze
 • Sēra heksafluorīds
 • Sērūdeņradis

Hlodoni

 

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu