Gāze pa cauruļvadiem

Integrētos industriālajos parkos ar vairākiem klientiem un lielu produktu patēriņu, piemēram tērauda ražošanā, ķīmiskajā un farmaceitiskajā rūpniecībā. Tādas gāzes kā skābeklis, slāpeklis, argons vai ogļskābā gāze var tikt piegādātas centralizēti ar ELME MESSER GAAS pārvaldītas cauruļvadu sistēmas palīdzību.

Piegāde uz vietas (On-site)

Gadījumos, ja klientam nepieciešams liels gāzes patēriņš un nav iespējams to nodrošināt ar uzstādītām stacionārajām tvertnēm vai cauruļvadiem, nepieciešamais gāzes daudzums var tikt saražots uz vietas - no tā saucamām „on-site” iekārtām:

-           Skābekļa ražošanai

-           Slāpekļa ražošanai

Kriogēnie gāzes ģeneratori:

-           Skābeklim

-           Slāpeklim

Membrānas iekārtas:

-           Slāpeklim

Konversijas vai elektrolīzes iekārtas:

-           Ūdeņraža iegūšanai

Ar on-site iekārtu palīdzību var piegādāt arī attīrītu, sauso gaisu.

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu