Gāze transporta un stacionārās cisternās

Visefektīvākais „vidējo” apjomu piegādes veids – transportēšana ar kriogēnajām transporta cisternām un gāzes uzglabāšana kriogēnā (sašķidrinātā) vai saspiestā veidā. Mēs piegādājam mūsu produkciju klientam speciālās kriogēnās tvertnēs ar iztvaikotājiem.

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu