Tehniskās gāzes

Rūpnieciskās gāzes ir neaizvietojamas daudzās rūpniecības nozarēs un daudzu produktu un izstrādājumu ražošanā. To izmantošana palīdz iegūt lielāku procesu efektivitāti, drošību un līdzekļu ekonomiju. Dažviet tehniskām gāzēm ir noteicošā nozīme produkcijas gala kvalitātes veidošanā.

Elme Messer Gaas piedāvā plašu rūpniecības gāzu un to maisījumu spektru ar dažādu tīrības līmeni. Daļu piedāvāto gāzu mēs ražojam tepat Baltijā - gaisa sadales rūpnīcā Auverē (Igaunijā), kas ražo slāpekli, argonu un skābekli. Daļu saņemam no mūsu pastāvīgajiem partneriem un protams no Messer Group kompānijām.

Plaši pielietojamo rupniecisko gāzu klāstā bez skābekļa, slāpekļa un argona ir arī acetilēns, ogļskābā gāze un oglekļa oksīds un ūdeņradis.

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu