Droša balonu pārvietošana

Pārvietojot balonu pat nelielā attālumā, nevelciet, bet ripiniet to!

 

Pārvietojot gāzes balonu, nekad neripiniet to guļus!

 

 

Pārmērīgi liels ripināšanas ātrums var novest pie nelaimes gadījuma!

 

Rīkojoties ar gāzes baloniem, izmantojiet speciālos apavus ar purngala aizsardzību!

 

 

Ripinot balonos, izmantojiet cimdus!

 

 

Tas ir vienprātīgs ekspertu viedoklis – Jums nav jāmēģina noķert vai noturēt krītošu balonu!

 

Parūpējieties par savu muguru - ceļot nokritušu balonu izmantojiet vairāk kāju, nevis muguras muskuļus!

 

 

Pārvietojot balonus ar iekrāvēju, izmantojiet speciāli šim mērķim paredzētus konteinerus! Neaizmirstiet piestiprināt balonus pie konteinera ar jostu!

 

Nekad neceliet balonus aiz aizsarg uzmavas vai ventiļa!

 

Salijuši baloni var būt slideni  - esiet īpaši uzmanīgi, rīkojoties ar tiem!

 

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu