Gāzes un taras droša izmantošana

Pirms gāzes izmantošanas, izpētiet riskus, kas ir saistīti ar tās lietošanu!

 

Savienojiet un nostipriniet visas caurules, kas ir pakļautas vibrācijai - tās rezultātā palielinās noplūdes rašanās risks.

 

Pirms spiediena padeves sistēmā, vienmēr pārbaudiet pieļaujamo darba spiedienu. Pārsniegt pieļaujamo darba spiedienu ir aizliegts!

 

Instrumentiem vienmēr ir jābūt pārbaudītiem un regulāri kalibrētiem. To mērīšanas skalai jābūt pagrieztai cilvēkam redzamajā pusē.


 

Pirms sistēmas izjaukšanas vienmēr pārliecinieties ka tā ir brīva no virsspiediena! Demontāža gadījumā manometra radījumiem nevar uzticēties! Nekad nelietojiet uzgriežņa  atslēgu kamēr sistēmā nav nomests spiediens!

 

Pavēršot sejā augsta spiediena gāzes plūsmu no balona, var izsist acs ābolu!

 

Nekad nejokojiet ar augstu spiedienu. Rezultāts var būt letāls!

 

Nekad neizmantojiet gāzes plūsmu lai nopūstu gružus no zemes, specapģērba vai matiem!

 

Pilns gāzes balons var kļūt par raķeti, ja tiek izskrūvēts vai salauzts balona ventilis. Neskatoties uz balona 65 kg masu, tas var sasniegt ātrumu 55 km/stundā.

Nepieļaujiet tauku, eļļas vai smērvielu nokļūšanu uz balona un ventiļa. Naftas un eļļas maisījums ar tādām gāzēm kā skābeklis, varbūt sprādzienbīstams!

 

Nekad nenoņemiet un nemainiet gāzes balonu marķējumus!

 

Pārbaudiet vai balonu ventiļiem un gāzu apgādes sistēmām nav noplūdes. Visvieglāk to izdarīt ar ūdens un ziepju palīdzību.

 

Ja Jūs neizmantojiet gāzi pat neilgu laiku, vienmēr aizveriet ventiļus!

 

Rūpējieties par sevi!

 

 

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu