Hēlijs un balonu piepūšana

Ar hēliju piepildīts gaisa balons pārverš jebkuru notikumu par neaizmirstamiem svētkiem. Bet ja balonu piepildīšanā pieļausiet kļūdas - šie svētki var apbēdināt... Tāpēc nevajag izaicināt likteni - izlasiet šo rakstu un priecājieties!

Pamatā ir divu veidu iekārtas, kas paredzētas gaisa balonu piepildīšanai ar hēliju. Pirmais (1) - ar konusa atsperu uzpildīšanas vārstu  (piepūšana notiek uzpiežot uz uzpildīšanas konusa). Otrais (2) - ar lokanu uzpildīšanas uzgali (uzpildīšana notiek ar uzpildīšanas štucera salocīšanu). Zemāk aplūkota droša gaisa balonu piepūšanai ar hēliju, abiem iekārtu veidiem.

Gaisa Balonu piepūšana:

1

2

1. Paņemiet gāzes balonu ar hēliju (balona krāsa - brūna) un noņemiet plēvi un uzmavu, kas pasargā ventiļa vītni. Atcerieties, ka plēves un uzmavas esamība liecina par to, ka balnos ir pilns un pirms Jums to neviens nav lietojis.

Iepriekš pārbaudiet ventiļa un reduktora vītņu atbilstību. Ja atklājat ka reduktora un ventiļa vītnes nesakrīt izmēra dēļ (tirgū eksistē dažādi standarti) griezieties pie mūsu specialistiem!     

.................................................
1 2. Pievienojiet reduktoru pie ventiļa, pieskrūvējot reduktora uzgriezni pulksteņa radītāja virzienā. Neaizmirtiet - atslēgu izmantošana reduktora pieskrūvešanai nav nepieciešama, visu var izdarīt ar roku!  
.................................................
1 3. Lēni atveriet ventili pretēji pulksteņa rādītāja virzienam un pārliecinieties, ka nav noplūdes skaņas. Centieties neatrasties ventiļa un uzpildes konusa priekšā. Svarīgi arī nodrošināt balona stabilu novietojumu. Atcerieties, ka pilna balona ventiļa atvēršana bez pieskrūvēta reduktora, var radīt reaktīvu strūklu, kas spējīga izraisīt balona bezkontroles pārvietošanos, un var traumēt apkārtējos cilvēkus.  
.................................................

1

2

4. Uzvelciet gaisa balona kakliņu uz uzpildīšanas reduktora konusa (1) vai lokanā uzpildīšanas štucera (2) un mazliet piespiediet to. Jūs sajūtīsiet ka gaisa balons sāk piepūsties.  Sasniedzot nepieciešamo gaisa balona izmēru (nepārcentieties:) noņemiet to no uzpildīšanas reduktora konusa (1) vai uzpildīšanas štucera (2).
.................................................
5. Aizsieniet balonu ar diegu vai lenti. Varat arī izmantot speciālos plastikāta saspiešanas klipšus. Daži uzpildīšanas  reduktori ar aprīkoti ar slepeno asmeni ērtākai diegu un lenšu apgriešanai .
.................................................

1

2

6. Pēc darba pabeigšanas nepieciešams aizvērt balona ventili (pulksteņrādītāja virzienā) un izlaist hēliju, kas palicis reduktorā, uzspiežot uz reduktora konusa (1) vai uzpildes lokanā štucera (2).
.................................................
1 7. Pēc hēlija izlaišanas no reduktora Jūs varat droši atskrūvēt reduktoru, griežot reduktora uzgriezni pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................

Balonu uzglabāšana:

  • Glabājiet balonus drošā attālumā no bērniem un nepiederošām personām;
  • Nepieļaujiet balona uzsildīšanu virs 50оС;
  • Glabājiet tos labi vedinamā telpā. Noplūdes gadījumā hēlijs var aizvietot gaisa skābekli un padarīt atmosfēru nederīgu elpošanai;
  • Vienmēr uzglabājiet balonu ar aizvērtu ventili un, no reduktora izlaistu ventili (ar pievienotu reduktoru)

Balona transportēšana:

  • Balona transportēšana atļauta tikai ar noņemtu uzpildīšanas reduktoru;
  • Transportējot ar vieglo automašīnu, balona ventili noviejiet uz automašīnas vidu;
  • Transportējot nodrošiniet balona fiksāciju, lai novērstu tā iespējamo pārvietošanos;
  • Pievērsiet uzmanību, lai balona ventilis nesaskartos ar cietiem priekšmetiem, kas transportēšanas laikā varētu to atvērt.

Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie mūsu specialistiem!

 

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu