Drošums, Veselība, Apkārtējā vide un Kvalitāte

Kompānijas ELME MESSER GAAS darbības termiņa laikā, darbojas sistēma SHEQ, kuras darbība balstīta uz kompānijas rūpes principiem par esošas ražotnes un loģistikas drošību, kompānijas personāla un tās klientu veselības un dzīvības aprūpi, apkārtējās vides aizsardzību no ražošanas procesu kaitīgas ietekmes un darbības sistēmas kvalitātes līmeņa paaugstināšana kopumā.

SHEQ KORPORATĪVĀ POLITIKA

Kompānija MESSER, esot vislielākais rūpniecības gāzu ražotājs pasaulē, uzņēmās saistības par Menedžmenta Kvalitātes Sistēmas uzlabošanu, efektivitātes paaugstināšanu un attīstīšanu, lai paaugstinātu patērētāja apmierinātību.

Pateicoties uzņēmējdarbības jušanām, tālredzībai un nepārtrauktai uzlabošanai, MESSER veido papildus vērtības saviem patērētājiem, un tādejādi nodrošina abpusēju veiksmi ilgtermiņa perspektīvā.
Kvalitāte nozīme ne tikai atbilstību un patērētāju prasību un gaidīšanu izpilde, bet arī ir pastāvīga pazīme nepārtrauktu izmaiņu pasaulē.
Kā sabiedrības dalībnieks MESSER ar visu nopietnību uzņēmās sociālo atbildību attiecībā uz saviem darbiniekiem un sabiedrībai kopumā. 
Pie tam, MESSER vadās ar sekojošiem Drošības, Veselības un Apkārtējās Vides Aizsardzības pamatprincipiem: 

  • Bīstamības aktīva noskaidrošana un identificēšana, risku novērtēšana un pārvalde;
  • Atbilstības nodrošināšana visiem pielietojamiem normatīvajiem aktiem Drošības, Veselības un Apkārtējās vides jomā.
  • Nepārtraukta darbības uzlabošana, kas ir saistīta ar veselības, drošības uzlabošanu un pastāvīga veicamo operāciju kaitīgas ietekmes un apkārtējo vidi samazināšana;
  • Atklāta saskarsme drošības, veselības un apkārtējās vides aizsardzības jautājumos ar visiem darbiniekiem ar mērķi izprast un izskaidrot viņiem amata pienākumus;
  • Aktīva piedalīšanos starptautisko orgānu darbībā, pirmrindnieku pieredzes pielietošana un atbildīga uzmanība iniciatīvām;
  • Drošas, tīras un veselīgas ražotnes vides nodrošināšanas garantija visiem darbiniekiem
  • Drošas produkcijas un pakalpojumu nodrošināšana visiem patērētajiem
  • Būt labam kaimiņam, nodrošinot apkārtējas vides drošību vietā, kur uzņēmums īsteno savu darbību
  • Mudināt darbiniekus vest veselīgu dzīves veidu
  • Darbā izvairīties no darbinieku diskriminācijas

SHEQ politika ir zināma visiem MESSER darbiniekiem un ir pieejama visām iekšējām un arējām pusēm. Papildinājumā pie kompānijas vīzijas, misijas un vērtībām, MESSER politika ir viens no bāzes elementiem MESSER stratēģiskai attīstībai.


Sulzbach. 10 December 2007
Stefan Messer  
Dr. Hans Gerd Wienands
Danilo Ritlop.

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu