Alternatīvā ugunsdrošības sistēma

Tehnoloģija

Pilnīgi automatizētajās noliktavās un skaitļošanas centros visvairāk pielieto pasīvu ugunsdrošības apsardzi. Pie tam tiek samazināta skābekļa koncentrācija telpā tādā veidā, ka ugunsgrēks vispār nevar rasties. Tādejādi, iznāk ka sistēma lieliski pasargāta ne tikai pret uguns, bet arī iespējamiem zaudējumiem, kas ir saistīti ar dzesēšanu. Pie tam skābekļa atlikuma koncentrācija telpā vēl diezgan augsta tam, lai telpās varētu atrasties cilvēki, neilga laika periodā veicot darbus.

Jūsu priekšrocības:

  • Personāla dzīves un veselības aizsardzība
  • Preču un iekārtu aizsardzība no uguns un klasiskās ugunsdzēsības sekām
  • Ekonomiski lietderīgāki, nekā parastās ugunsdzēsības sistēmas

Pielietojamās gāzes

  • Slāpeklis (šķidrais)
  • Apgāde (On site)
  • Slāpeklis (gāzveida)

Pielietošanas nozare:

  • Visas nozares

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu

 

Lejupielādēt

Jūsu kontaktpersona:

Olegs Suvorovs
Tehnoloģiskā pārdošanas atbalsta specialists
Olegs.Suvorovs@elmemesser.lv

Tālr.: +371 67 355 445
Mob.: +371 20 114 074
Fakss: +371 67 355 446