Gourmet Vinocor

Vinocor ir smagāks par gaisu, tāpēc tās pasargā vīnu un pārtrauc tādā veidā kontaktu ar gaisu.
Kavējot skābekļa oksidējošo darbīu, Gourmet Vinocor saglabā vīna pirmatnējo garšu.

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu