Propāns

Gastronomijā propāns tiek pielietots kā siltuma avots un ļauj veikt ēdienu pagatavošanu uz atklātas liesmas. Pie tam esošais visos propāna balonos odorants nekādā veidā neietekmē uz ēdienu garšas raksturojumiem.   Gan balonos ar grila gāzi, gan balonos ar nosaukumu „Propāns” pati gāze absolūti vienāda.

Propāns ir pieejams tarā 2kg, 11kg, 21kg un 33kg 

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu