Kriogēnikas pielietošana gumijas, alumīnija prešu, saldēšanas kameru un tehnikas pārstrādei.

Zemas temperatūras ideāli piemērotas vielu pārstrādei un utilizācijai, kas ar citu tehnoloģiju izmantošanu bez nozīmīgas kaitēšanas apkārtējai videi nevar īstenot.  

Piemēram automašīnu gumijas riepu pārstrāde ar kriogēnikas palīdzību, ļauj atdzesējot gumiju šķidrā slāpeklī līdz trauslam stāvoklim sasmalcināt to granulās pilnībā atdalot metāla kordu, ko arī pēc tam var utilizēt metāllūžņos. Tādā veidā iegūta gumijas drupne tiek izmantota sporta aprīkojuma mākslīgos segumos un citās tehnoloģijās.

Attiecībā uz atdzesēšanas tehnikas utilizēšanu kriogēnās tehnoloģijas ļauj izslēgt kaitīgu gaistošu vielu nokļūšanu atmosfērā.

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu