Serviss, termorukuma procesi

Rukuma procesi ar savilkumu

Konstruktīvu elementu savienošana pēc iepriekšējas atdzesēšanas. Mašīnbūvē savilkums ar termorukumu – pielietojuma metode: 

Metālisku daļu samazināšana šķidrajā slāpeklī padara iespējamu iesēdēšanu fiksācijas vietā, Pēc temperatūras izlīdzināšanas notiek stingra detaļu fiksācija.  

Tecējumu sasaldēšana

Populāra tehnoloģija – tā ir šķidrumu cauruļvadu sistēmu remonta tehnoloģija ar CRYOSTOP procesu;

Sasaldētais ar šķidro slāpekli šķidrums aizspundē cauruli un ļauj veikt remontdarbus bez visas sistēmas darbības apstāšanās. Arī šī tehnoloģija ļauj veikt ilgtermiņa iztukšošanu un ventilēšanu sazarotu cauruļvadu sistēmas apstākļos.

Inertums ugunsgrēka gadījumā un sprādzienu novēršanai

Ar skābekļa satura samazināšanu gaisā zemāk par sprādziena apakšējo robežu var izvairīties no sprādzieniem un ugunsgrēkiem vidē: gāze/ gaiss vai putekļi/ gaiss. Ugunsgrēku dzēš ar skābekļa koncentrācijas samazināšanu mazāk par 7%. Slāpeklis derīgs arī cīņai ar grauzējiem un kukaiņiem rūpnieciskās telpās. 

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu