Laboratorija un analītika

Noteiktu procesu veikšana gāzu attīrīšana dod iespēju paaugstināt gāzu kvalitāti līdz augstās kvalitātes izstrādājumu kategorijas, kas satur tikai dažas piemaisījumu ppm (parts per million). Piemēram, pusvadītāju ražošanā, tiek lietotas tādas tīrības gāzes, piemaisījumu satura kurās tiek mērīts ar  ppb (parts per billion), un īpašos gadījumos ar tīrību ppt (parts per trillion) mērījumā.

Speciālu gāzu tirgus sastāv no retu gāzu tirgus un speciālās pielietošanas gāzu plašu diapazona un to maisījumu, kas parastie industriālās gāzes nevar atbilst visām prasībām. Piemēram amonjaks un hlors iekļauti industriālu gāzu kategorijā ķīmiskā rūpniecībā, bet gāzes ražotāji klasificē tos speciālu gāzu klāstā. Lai uzturētu nepieciešamu gāzu daudzumu, tā tiek iepildīta balonos, kas tika pievērsti speciālam tīrīšanas procesam. Uzpildīšanas sistēma un komponentu precīza dozēšana – nepieciešamie noteikumi, lai garantētu nepieciešamu gāzes tīrību un sastāvu.

Speciālu gāzu tīrības apzīmējums

Ciparu marķējums bija izgudrots, lai atvieglotu orientēšanos gāzes kvalitātē (tīrībā). Cipars pirms komata nosaka devītnieku skaitu tīrības procentuālā attiecībā, un cipars pēc komata atbilst pēdējam ciparam.

Apzīmējums

Gāzu tīrība Atlikuma piemaisījumi, ppm Atlikuma piemaisījumi %

2.0

99,0 %

10000 ppm

1 %

3.0

99,9 %

1000 ppm

0,1 %

3.5

99,95 %

500 ppm

0,05 %

4.8

99 998 %

20 ppm

0,002 %

5.0

99 999 %

10 ppm

0,001 %

5.5

99,9995 %

5 ppm

0,0005 %

7.0

99,99999 %

0,1 ppm (100 ppb)

0,00001 %


Speciālu gāzu pielietošanas nozares

 • Analītiskās laboratorijas
 • Veselības aizsardzības dienesti
 • Universitāšu laboratorijas
 • Ķīmiskā rūpniecība
 • Farmaceitiskā rūpniecība
 • Kosmētikas ražošana  
 • Naftas-ķīmijas rūpniecība
 • Elektroniskā rūpniecība

Speciālās gāzes

 • Augstās tīrības gāzes:

Gāzes ar garantētu sastāvu
Gāzes ar tīrību līdz 7.0 (99.99999 %)
Gāzes, ko lieto elektroniskā rūpniecībā 
Īpaši tīras gāzes (Ultra high purity gases-UHP)

 • Laboratoriju gāzes:

Ar, N2, He, H2, 02, C2H2, sintētiskais gaiss
Gāzes ECD (atomu absorbcija)
Gāzes un maisījumi nelielos apjomos (spiediena trauki)

 • Retas gāzes:

Kriptons
Neons
Ksenons

 • Ogļūdeņradi:

Metāns
Etāns
Propāns
Etilēns

Gāzes maisījumi

 • Standarta maisījumi:

Maisījumi analizatoriem
Maisījumi veselības aizsardzības dienestiem
Maisījumi lāzeriekārtam 
Lampu ražošanas maisījumi
Citi maisījumi (banānu gāze, metināšanas un metalurģijas gāzes maisījumi utt.)

 • Kalibrēšanas maisījumi:

Pirmatnējie kalibrēšanas standarti
Kalibrēšanas maisījumi izplūdes gāzu mērīšanai
Kalibrēšanas maisījumi emisijas un imisijas mērīšanai
Maisījumi ar pagarināto stabilitātes laiku

 • Maisījumi uz pasūtījumu:

Maisījumi, kas ir izgatavoti saskaņā ar klienta proporcijām  

 • Speciālie maisījumi:

Maisījumi spiediena traukos
Sašķidrinātie maisījumi  

Gāzes ar speciālo pielietojumu  

 • Gāzveida hēlijs  
 • Sašķidrinātais hēlijs  
 • Gāze gaisa balonu un gaisa lidošanas aparātu uzpildīšanai  
 • Gāze banānu nobriešanai  
 • Hlors
 • Amonjaks  

Iekārtas darbam ar gāzēm, to apstrādi un glabāšanu  

 • Reduktori visām gāzes tipiem, līdz 7.0 klasei
 • Reduktori agresīvajiem gāzēm  
 • Reduktoru stacijas  
 • Atlases punkti precīzai spiediena kontrolei  
 • Transporta kuģi sašķidrinātām gāzēm  
 • Sašķidrinātu gāzu glabāšanas rezervuāri  
 • Gāzes piegādes sistēmas  
 • Iekārtas gāzu papildus attīrīšanai  
 • LOKĀLĀS iekārtas slāpekļa, skābekļa, ūdeņraža un sintētiskā gaisa ražošanai
 • Iekārtas bioloģisko materiālu sasaldēšanai un ilgstošai glabāšanai

Gāzes sadales sistēmas  

 • Gāzes sadale laboratorijās ar nosacījumu „līdz atslēgai”
 • Gāzes sistēmu sadales projekti laboratorijās
 • Esošo sadales sistēmu rekonstrukcija

     SUPER PIEDĀVĀJUMS
    Pienācis laiks maksāt
    nomas maksu par
    baloniem ?

   

  

   PILNA INFORMĀCIJA

   PAR GOST BALONU
   APMAIŅU

 

  

 

 Globalais web
 www.elmemesser.eu